Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Sevr Barış Antlaşması (10 Ağustos 1920)

Birinci Dünya Savaşı bitince yenen devletler, yenilen devletlerle barış antlaşmaları imzalamışlardı. Osmanlı Devleti ile henüz barış yapılmamıştı.

İstanbul Hükümeti'nin Tutumu

İstanbul Hükümeti’nin Tutumu

TBMM’nin açılması Osmanlı yönetimince tepkiyle karşılandı. İşgal güçleri ile anlaşmayı erdemlilik sayan sadrazam Damat Ferit Paşa, Anadolu’da kurulan düzeni yıkmak için elinden geleni yaptı

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli

Amasya Protokolü gereği mebusan meclisin toplanması gerekiyordu. Ancak meclisin İstanbul dışında, düşmanın etkisinden uzak bir yerde toplanması bu protokolde uygun görülmüştü.