H Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

Hacı hacıyı Mekke’de bulur : Aynı düşüncede olan kişiler, ortak konuları sayesinde belirli yerlerde buluşurlar.

Hacı Mekke’de derviş tekkede : Kişiler, bulunmaktan hoşlandıkları yerlere giderler.Hacı hacı olmaz gitmekle Mekke’ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye : İnanılarak yapılmayan, iş olsun, gösteriş olsun diye yapılan işlerden, olumlu sonuç almak pek mümkün değildir.

Haddini bilmeyene bildirirler : Çevresindekileri hiçe sayan, kural tanımayan ya da olur olmaz her şeye karışan kişiye, bu tutumundan dolayı sert karşılıklarla gereken dersler verilir.

Hak deyince akan sular durur: Haklıyı haksızdan ayırırken adaletli davranılırsa, kimsenin söyleyecek sözü kalmaz. Haklının hakkının teslim edildiği toplumlar huzur içinde yaşar.

Hak gelince batıl gider : Hakkın olduğu yerde batıl, hilekar, kötü kişiler ve düşünceler barınamaz.

Hak (Allah) doğrunun yardımcısıdır : Hak (Allah) doğru olana yardım eder.

Hak yerini bulur (hak yerde kalmaz) : Yapılan haksızlık uzun süre gizli kalmaz. Mutlaka bir gün ortaya çıkar ve gereği yapılır.

Hak verilmez, alınır : Her zaman hak yerini bulmaz. Bu yüzden haksızlığa uğrayan kişi hakkını aramalı ve bunun için çok çaba sarf etmelidir.

Hamama giren terler : Bir işe girişen kişi, o işle ilgili olarak yaşayabileceği bütün güçlükleri göze almalıdır.

Hangi gün vardır akşam olmadık? : Dünyada hiç bir durum kalıcı değildir. Her şey sürekli değişir. İnsanlar için de böyledir. İyi durumda olan birinin işi birden bozulabilir. Bunun tersi de olabilir.

Hasta olmayan, sağlığın kadrini bilmez : Bir şeyin değeri, onu yitirdiğimizde bilinir. Sağlığın ne denli önemli olduğu ancak hastalanınca anlaşılır.

Hastaya ilaç sorma (hastaya döşek sorulur mu?) : Neye ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bir kişiye ‘Buna ihtiyacın var mı?’ diye sormak yanlış ve anlamsızdır.

Hatasız kul olmaz : Kusursuz insan yoktur, herkes hata yapabilir.Bir hata yaptı diye o insana yüz çevirmek olmaz. Ona hatasını düzeltmesi için fırsat verilmelidir.

Hatır için çiğ tavuk (da) yenir : İnsan bazen hatır için yapmak istemediği, sevmediği şeyleri yapmak zorunda kalabilir. Yapılması istenen şey, yasaya aykırı ve ahlak dışı değilse yapılmalıdır.

Haydan gelen huya gider, selden gelen suya : Emek sarf edilmeden kazanılan para geldiği gibi gider.

Hayır dile komşuna, hayır gele başına : Başkaları için iyi düşünenler, bundan fayda görürler.

Hayvan koklaşa koklaşa, insan konuşa konuşa : Hayvanlar koklaşarak birbirini tanır. İnsanlar da konuşarak tanışır, arkadaş olur ve kaynaşır :

Hazıra dağlar dayanmaz : Hazır mal ne kadar çok olsa da yerine yenisi konulmazsa bir gün biter. Bu nedenle çalışmaya devam etmelidir.

Hekimsiz, hakimsiz memlekette oturma : Hiçbir sağlık kuruluşu olmayan, güvenlik gücü bulunmayan bir yerde yaşamak çok tehlikelidir.

Helal kazanç ile yağlı pilav yenmez : Emek harcanarak kazanılan para ile krallar gibi yaşamak olanaksızdır. Bu yüzden böyle yaşayanların, parayı doğru olmayan yollardan elde ettikleri düşünülür.

Her ağacın meyvesi olmaz : 1. Her isteyen, istediğini aynı ölçüde gerçekleştiremez. 2. Dışarıdan iyi görünen herkes iyi olmayabilir.

Her ağaç kökünden kurur (çürür) : Her toplumun değerleri ve kuralları vardır. Bu değerler ve kurallar önemsenmez ve kurallara uyulmazsa, o toplum yıkılır.

Her ağaçtan kaşık olmaz : 1. Herkes her işi, her görevi yapamaz. 2. İstenilen ürünü elde edebilmek için buna uygun malzemeler kullanılması gerekir.

Her başın (Herkesin) bin derdi var, değirmencininki su : Herkesin derdi farklı farklıdır. Kimsenin derdi bir başkasınınkine benzemez.

Her çiçek koklanmaz (koklamaz) : Kolay elde edilebilecek gibi görünen şeyleri bazen elde etmek zordur. İnsan her istediği şeye sahip olamayacağını unutmamalıdır.

Her çok, azdan olur : Çok, azların birikmesiyle oluşur. İnsan çoğu elde etmek istiyorsa, azları biriktirmeye çalışmalıdır.

Her damardan kan alınmaz : Huyunu suyunu bilmediğimiz kişilerden yardım alınmaz.

Her deliğe elini sokma, ya yılan çıkar ya çıyan : Sonunu düşünmeden, sana zararlı olabilecek davranışlarda bulunma.

Her gün baklava börek yense bıkılır : Çok sevdiğimiz şeylerden bile her gün yararlanmak insanı sıkar. Tek düze bir yaşam insanı sıkar.

Her güzelin bir kusuru vardır : Güzellik yeterli değildir. Her güzelin, iyi olan her şeyin , hoş gitmeyen bir özelliği vardır.

Her horoz kendi çöplüğünde öter (küllüğünde eşinir) : Herkes ancak kendi çevresinde değer taşır ve sözünü orada geçirebilir.

Her inişin bir yokuşu (her yokuşun bir inişi) vardır : Kötü günler de iyi günler de zamanla gelip geçer. İnsan bunu bilmeli ve akıllı davranarak gerekli önlemleri almalıdır.

Her işin başı sağlık : Sağlıklı olmayan insan, sağlıklı insan gibi hayattan tat alamaz. Bu yüzden, hayatta en önemli şey sağlıktır.

Her işte hayır vardır : Yaptığımız işlerde hoşumuza gitmeyen yanlar olabilir. Bunu üzüntü konusu yapmak doğru değildir.İşin bu duruma gelmesinde de bir yararlı tarafın olabileceği gözden kaçmamalıdır. Böyle düşünürsek, karamsarlıktan kurtuluruz.Böylece hayata küsmez, başarı şansımızı arttırırız.

Her koyun kendi bacağından asılır : Herkes kendi davranışlarından sorumludur. Yanlış yapan bir şekilde bunun bedelini öder. Herkes kendi yaptıklarının sonuçlarına katlanır.

Her kuşun eti yenmez : Bir insanın dış görünüşüne veya bir iki hareketine bakarak, ona istediğimizi yaptırabileceğimizi düşünmek yanlıştır. Bazı insanlar göründüklerinin aksine kaya gibi sert ve dirençlidirler.

Her şeyin yenisi, dostun eskisi : Her şeyin yenisi, eskisine tercih edildiği halde, dostun eskisi makbuldür. Çünkü eski dost, güvenilir olduğunu defalarca kanıtlamıştır.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır : Her insanın kendine göre iş görme biçimi vardır.

Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar : Her insanın ulaşmak istediği bir mevki, bir amaç vardır.

Herkes davul çalar ama çomağı makama uyduramaz : Bazı işleri herkes yapabilir ama ustası kadar kaliteli yapamaz.

Herkes ektiğini biçer : İnsan, çevrelerindeki kişilere karşı nasıl davranış ve tutum sergilerse, çevresindekilerden de aynı şekilde bir karşılık görür.

Herkes kaşık yapar; ama sapını ortaya getiremez : Bir işi bir çok kişi yapabilir ama, en iyisini yapabilen kişi sayısı azdır. Çünkü kişilerin kendine göre yetenekleri vardır.. Herkes yeteneği ölçüsünde başarılı olur.

Herkesi kendi gibi sanır (sanan aldanır) : İster dürüst olsun ister dürüst olmasın, herkesi kendi gibi sananlar hataya düşerler.

Herkesin tenceresi kapalı kaynar : İnsan bazı sıkıntılarını saklar. Bazı sıkıntılarını ailesi söyler, bazılarını ailesine bile söylemez.

Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar (yapılmaz) : Kişi her istediğini kolay yolla elde edemez. Sorumlu olduğun işi istediğin zaman değil, yapılması gerektiğinde yapman gerekir.

Hesapsız kasap ya bıçak kırar ya masat (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır ne masat) : 1. Hesabını bilmeyen kişi elinde, avucunda bulunan işe yarar şeyleri de ziyan eder. 2. İşinin ehli olmayan, ne yapacağını önceden iyi düşünmeyen kişi, işin içinden bir türlü çıkamaz. Bu uğurda baş vurduğu araçları da yıpratır, bozar.

Hırsıza kilit, kapı, baca olmaz : 1. Kilit, hırsızın çalmasını güçleştirir ama engelleyemez. 2. Bazen ne kadar önlem alsak da kötü bir iş yapmaya kararlı olan kişiye engel olamayız.Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma : Uzman kişilerin yaptıklarını değil, söylediklerini yapmamız gerekir. Çünkü onlar da kendi hayatlarında hata yapabilirler fakat topluma verdikleri bilgiler doğrudur.

Horozu çok olan köyün sabahı geç olur : Karışanı çok olan iş ya geç ve güç biter ya da olumsuz sonuçlanır.

Huylu huyundan vazgeçmez : Huy doğuştan olan özelliktir, kolayca değişmez