N Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

Nasihat istersen tembele iş buyur : Tembel kişi, kendisine verilen işi yapmamak için karşı önerilerde bulunur. İşi verene akıl öğretmeye, öğüt vermeye kalkar.

Ne dilersen eşine, o gelir başına : Başkaları için iyi dileklerde bulunur, iyi şeyler istersen, senin de başına iyi şeyler gelir.Ne doğarsan aşına, o çıkar karşına (kaşığına) : Çok çalışanın kazancı çok, az çalışanın kazancı az olur.

Ne ekersen onu biçersin : İnsan başkalarına nasıl davranırsa, aynı şekilde karşılık görür. İyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük bulur.

Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör : Tehlikelere karşı önlem almış kişi, kendini ileride zor durumda kalmaktan, üzülmekten korumuş olur.

‘Ne oldum dememeli’, ‘Ne olacağım?’ demeli : İnsan, elde ettiği başarılarıyla böbürlenmemeli, etrafındakilere tepeden bakmamalıdır. Çünkü yarınların neler getireceği bilinmez, başarılar hep sürüp gitmeyebilir. Yarınlar kötü olabilir. Kişi bunu aklından çıkarmamalıdır.

Ne Şam’ın şekeri, ne Arap’ın yüzü : Faydası dokunacak olsa bile onunla karşılaşmak istemem anlamında kullanılır.

Ne verirsen elinle, o gider seninle : Bu dünyada yoksulları korur iyilik yaparsan, öbür dünyada bunun karşılığını görürsün. Bu yüzden insanlar, yaşadıkları sürece iyilik yapmalıdırlar.

Ne yavuz ol asıl, ne yavaş ol basıl : Davranışlarımızda ölçülü olmalıyız, aşırılığa kaçmamalıyız. Aşırı sert, kırıcı ve saldırgan olursak sevilmeyiz, dışlanırız. Gereğinden fazla yumuşak ve uysal olursak eziliriz.

Nerede birlik, orada dirlik : Bireyleri arasında duygu, düşünce birliği olan aile, ulus gibi toplumlar, huzur ve güven içinde yaşarlar. Aralarında beliren birtakım sorunları da kolaylıkla aşarlar.

Nerede hareket, orada bereket : Çok çalışılan yerde, bu çalışmanın sonucu üretim çok olur, bol ürün alınır. Bolluğun olduğu yerde insanlar yokluk ve sıkıntı çekmez, rahat ederler.

Nikahta keramet vardır : Nikahlanıp evlenenlerin, her geçen gün birbirlerini tanıyıp seveceklerine ve mutlu olacaklarına inanılır.

Nisanın yağmuru, mayısın şebnemi : Tabiatta meydana gelen değişiklikler, zamanında olursa yararlı ve güzeldir.

Niyet hayır, akibet hayır : İyi niyetle başlanan veya hayır için yapılan işler, iyi bir şekilde sonuçlanır.