P Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Kısa Anlamları

Padişah yasağı bile üç gün sürer : Padişahlık idaresinde çıkarılan yasaklar sık sık değişirdi. Verilen emirler veya yasaklar, kısa bir süre içinde değişebilir.

Pahalı alan aldanmaz : Kaliteli mallar daha pahalıdır. Ucuz mal çabuk bozulur, yıpranır fakat pahalı mal kaliteli olduğu için uzun süre kullanılır.Pahalıya mal olmak (oturmak) : Gereğinden çok para harcamış ve zarara uğramış olmak.

Palamut çabuk (çok) biterse kış erken olur : Meşe ağacının meyvesi olan palamut çok olursa kış aylarının erken geleceğine inanılır.

Papaz her gün (her zaman) pilav yemez : 1. İnsanın şansı her zaman iyi olmaz. Zaman zaman beklemediği bir durumla karşılaşabilir. 2. Kötü davrandığımız kişi bunu her zaman anlayışla karşılamaz.ve bir gün isyan eder.

Para dediğin el kiri : 1. Paraya çok fazla önem vermemek gerekir, para harcamak için araçtır. Para harcanırsa işe yarar, yalnızca biriktirilirse,ve harcanmazsa hiç bir işe yaramaz.

Para ile imanın kimde olduğu bilinmez : Bir kimsenin ne kadar parası olduğu bakmakla bilinmez. Bunun gibi, bir kimsenin inançlı olup olmadığı dıştan tam olarak anlaşılmaz, iman insanın kalbindedir.

Para isteme benden, buz gibi soğurum senden : Geri alamama korkusu olduğundan, kimse borç vermeyi pek istemez ve borç istenmesinden de hoşlanmaz. Borç verme durumundaki kişi, kendisinden borç isteyenlere karşı soğuk davranmaya başlar ve ondan uzaklaşır.

Para parayı çeker : Elinde parası olan kişi, yeni girişimlerde bulunur, yeni paralar kazanır. Böylece para parayı kazanmış, zenginliğine zenginlik katmış olur.

Paran varsa cümle alem kulun, paran yoksa tımarhane yolun : Parası olana herkes hizmet eder, parası olmayana da hiç kimse saygı duymaz, değer vermez.

Paranın yüzü sıcaktır : Paranın inkar edilemeyecek bir çekiciliği vardır.İnsana pek çok işi yaptırır. Görevini ve yetkisini kötüye kullanmasına sebep olabilir. Böyle davranışlara düşmemeye çalışmamalıyız.

Parası ucuz olanın, kendisi kıymetli olur : Eli açık, cömert kimseleri herkes sever, onlara büyük itibar gösterir.

Parayı veren düdüğü çalar : İnsan, parasını verdikten sonra, hemen hemen her istediğini alabilir.

Pekmez gibi malın olsun, Antakya’dan sinek gelir : Ürettiğiniz mal iyiyse, satılmayacak diye korkmayın. Çok uzaklardan bile size alıcı gelir, malınızı almak için sizi mutlaka bulurlar.

Pekmezi küpten, kadını kökten al : İnsan, yediği, içtiği şeylerin kaliteli ve temiz olmasına dikkat ettiği gibi, aile kuracağı kişiyi de soyuna sopuna, huyuna suyuna bakarak seçmelidir.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir : Bazı işlerin nasıl sonuçlanacağı, başından beri bellidir.

Pilav yiyen, kaşığını yanında (belinde) taşır : Bir işe girişmek isteyenler, o işi yapmak ve başarmak için işle ilgili tüm araçları yanlarında hazır bulundurmalıdır.

Pilavdan dönen kaşığın sapı ( dönenin kaşığı) kırılsın : Bazı kişileri, başladıkları bir işten veya söyledikleri bir sözden döndürmek mümkün değildir. Bu kişiler, kendilerini uyaranlara bu atasözünü söyleyerek, yapacaklarından veya söyledikleri sözden dönmeyeceklerini anlatırlar.