G Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Gaddarlık etmek : Acımasız davranmak.


Gaf yapmak : Bilmeden, beceriksiz ve yersiz bir davranışta bulunmak veya başkasını incitecek bir söz söylemek, davranışta bulunmak.


Gafil avlanmak : Bir kimseyi, habersiz ve hazırlıksız yakalamak, zor durumda bırakmak.


Gaflet basmak : Üzerine bir ağırlık çökmek, uykusu gelmek.


Gaflete düşmek :Dalgın olup çevresinde olup bitenlerden habersiz olmak.


Gaflet uykusuna dalmak : Gerçekleri göremeyecek durumda olmak.


Gaipten haber almak : Gelecekte neler olacağını sezip söylemek.


Galebe çalmak : Yenmek, üstünlüğünü göstermek, baskın çıkmak.


Galeyana gelmek : Coşmak, hiddetlenmek, azmak.


Gam çekmek : Tasalanmak, üzülmek, kederlenmek.


Gam yememek : Herhangi bir şey için tasa etmemek, üzülmemek, kaygı çekmemek.


Gani gani rahmet etmek : Ölmüş birinin ardından çokça hayır duası etmek.


Gani gönüllü (gönlü bol) : Cömert, varını yoğunu vermekten çekinmeyen kimse.


Gark etmek : Birine bir şeyi fazla, bolca vermek.


Gavura (papaza) kızıp oruç (perhiz) bozmak (yemek) : Başkasına kızıp, kendisine zarar verecek bir iş yapmak.


Gayret (iş) dayıya düştü (kaldı) : Bir işin sonuçlanmaması halinde işin daha güçlü biri tarafından ele alınması, bir türlü olmayan bir iş için kolları bir başkasının sıvaması.


Gayret kemeri (kuşağı) : Kız babasının kızına evlendirirken eline, beline, diline sahip olması, çok çalışıp evinin kadını olması gerektiğini anlatan , kızının beline bağladığı, genelde kırmızı renkli olan kemer.


Gayretine dokunmak : Bir işi yapamayacağını ileri sürenlere kızarak, gücenerek harekete geçmek, çalışmaya başlamak.


Gayya kuyusu : 1. Cehennemde bulunan bir kuyu. 2. İşlerin karmakarışık, içinden çıkılmaz olduğu durum, ortam.


Gazaba uğramak : Bir kimsenin öfkesine uğramak, cezalandırılmak.


Gazel okumak (söylemek) : Boş sözler okumak, masal okumak.


Gece kuşu : Gece uyumayıp oturmayı ya da çalışmayı huy edinen, gece gezmesini seven, geceleri uyumayan kişi.


Geceyi gündüze katmak : Gece gündüz demeden sürekli olarak çalışmaya devam etmek, çok çalışmak.


Gece silahlı, gündüz külahlı : Sezdirmeden kötü işler yapan, çevreye kendini iyi insan olarak tanıtan kimse.


Geçer akçe : Değerli, herkes tarafından beğenilen aranılan, rağbette olan.


Geçim dünyası : 1. İnsanın yaşamını sağlayacak yol. 2. Herkesle iyi geçinmeye dikkat etmek.


Geçim kapısı : Yaşamak için gereken gelirin sağlandığı iş yeri.


Geçim yolu : Yaşamak için kazanç bulma yolu.


Geçmişini (geçmişlerini) karıştırmak : Bir kimsenin ölmüşlerine sövmek ya da onları yermek.


Geçti Bor’un pazarı (sür eşeğini Niğde’ye) : Artık iş işten geçti, eldeki fırsatı kaçırdın, yeni bir fırsat kollamalısın, bu iş üzerinde yeniden durulmaz.


Gedik kapamak : Küçük de olsa küçük bir gelir kaynağı elde etmek, bir ihtiyacı karşılamak.


Gel zaman git zaman : Çok sonra, aradan epey uzun bir süre geçtikten sonra.


Gelen ağam, giden paşam : Yönetimdeki değişiklikler beni ilgilendirmez; ben gelene de gidene de saygılıyım, hepsiyle iyi geçinirim. Çıkarım için herkesle iyi geçinmeliyim.


Gelin güveyi olmak (kendi kendine gelin güveyi olmak) : Karşısındakinin nasıl karşılayacağını düşünmeden, bir işi olup bitmiş sayarak sevinmek.


Gemi aslanı : Bir işe yaramayan, sorumluluktan kaçan iri yapılı kimse.


Gemisi karaya (şapa) oturmak : Umutları boşa çıkmak, işleri tamamen bozulmak, düzelmeyecek duruma gelmek.


Gemisini yürütmek : İşini her ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmek.


Geniş karşılamak : Hoşgörü ile değerlendirmek.


Geyikler kırkımında : Hiçbir zaman olmayacak, gerçekleşmeyecek işler için kullanılır.


Geniş gönüllü : Hoşgörülü, olayları hoş karşılayan.


Geri çekilmek : 1. Karıştığı bir işi sürdürmekten ya da sürdürenler arasında bulunmaktan vazgeçmek. 2. Bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek.


Geri kafalı : Tutucu, bağnaz, yenilikleri istemeyen.


Gezip tozmak :Çok gezmek.


Gıcık etmek : Bir kimseyi kızdırmak, sinirlendirmek.


Gıcık tutmak : Boğazda aksırma, öksürmeye sebep olan yakıcı kaşıntı.


Gına gelmek (getirmek) : Usanmak, bıkmak.


Gır gıra almak : Biriyle dalga geçmek, alay etmek.


Gırtlağına kadar batmak : Bir durumun içine çok fazla batmak.


Gidişini (gidişatını) beğenmemek : Birinin davranışlarını, tuttuğu yolu beğenmemek.


Girdi çıktı (girdisi çıktısı) : 1. Bilinmeyen ayrıntıları karışık yönleri olan. 2. Gelir gideri, elde edilen ve harcanan.


Giyinip kuşanmak : En güzel giysilerini giymek, özenle giyinmek.


Gizli kapaklı : Doğru bir davranış olmadığı için, başkalarından habersiz yapılan iş.


Göbeği çatlamak : Bir işin yapılışı sırasında güçlükleri yenmek için çok çaba harcamak.


Göbek atmak : Çok sevinmek, sevincinden oynamak.


Göbek bağlamak (salıvermek) : Göbeği sarkacak kadar şişmanlamak, karnı büyümek.


Göbekleri birbirine bağlı (beraber kesilmiş) : Her zaman beraberdirler. Birbirlerinden hiç ayrılmazlar.


Göğe merdiven dayamak (kurmak) : 1. Çok uzun boylu. 2. Olmayacak, mantıksız işleri yapmaya kalkmak. 3. Ulaşılması çok güç yerlere çıkmak.


Göğsü kabarmak : Gururlanmak, iftihar etmek.


Göğsünü gere gere : 1. Kendine güven duyarak, hiç çekinmeden. 2. Övünerek, iftihar ederek (yapmak)


Göğüs germek : 1. Güçlüklere karşı koymak. 2. Övünmeye layık görmek.


Gök demir, yer bakır : İmkansızlıklar ve umutsuzluklar içinde olmak.


Göklere çıkarmak ( uçurmak) : Birini abartarak, aşırı derecede övmek.


Gökte ararken yerde (yolda) bulmak : Çok güçlükle ele geçirebileceğini sandığı şeyi veya kimseyi en umulmadık zamanda, birden bire bulmak.


Gökten zembille inmek : 1. Günahsız, suçsuz, tertemiz olmak. 2. Kendiliğinden ortaya çıkmak. 3. Çok değerli, önemli.


Gölge düşürmek : Bir şeyin değerini düşürecek işler yapmak, bir şeyi değersiz göstermeye çalışmak.


Gölge etmek : 1. İyi giden bir işin düzenini bozacak davranışta bulunmak, ona engel olmak. 2. Işığa engel olmak.


Gölge düşmek : Bir işin içine hile girmek. Doğruluktan ayrılmış olmak, kuşkulu bir duruma gelmek.


Gölge gibi : Varlığını belli etmeyen, hayale benzeyen.


Gölgede bırakmak : Ondan daha üstün bir düzeye yükselmek, ondan çok daha başarılı olmak.


Gölgede kalmak : Adı sanı pek duyulmamak.


Gölgesinden korkmak : Çok korkak olmak, yapılmasında sakınca bulunmayan işlere bile girişmekten çekinmek.


Gölgesine sığınmak : Birinin emri altına girmek.


Gölgeye yatmak : Daha önce elde edilen para, makam, ün gibi sığınarak zaman geçirmek.


Gömlek eskitmek : Hayat sürdürmüş olmak.


Gönlü bulanmak : 1. Midesi bulanmak, kusacak gibi olmak. 2. İçine bir tasa ve üzüntü çökmek. 3. Kuşkulanmak, tasalanmak.


Gönlünü kaptırmak : Aşık olmak.


Gönlünü serin tutmak : Sakin, soğukkanlı olmak, heyecanlı olmamak.


Gönlünü söndürmek : Küstürmek, kırmak.


Gönlü ısınmak : Sevmek, hoşlanmak.


Gönlünden kopmak (içinden gelmek) : İçtenlikle, temiz ve derin duygularla, birine bir şey vermeyi veya iyilik yapmayı düşünüp kararlaştırmak.


Gönlünü almak : 1. Birini kendine aşık etmek. 2. Gücenen bir kimseyi, güzel bir davranışla sevindirmek.


Gönlünü eğlendirmek : Birine, bir şeye, bir duruma ilgi ve sevgi göstererek hoşça vakit geçirmek.


Gönlünü etmek : Razı etmek, hoşnut etmek.


Gönlünü kazanmak : Bir kimsenin ilgisini, sevgisini kazanmak.


Gönlünü (kalbini) kırmak : Kaba söz ve davranışlarıyla birini incitmek, küstürmek, gücendirmek.


Gönül almak : 1. Birini uygun bir davranışla sevindirmek. 2. Kırgınlığı ortadan kaldıracak biçimde davranmak.


Gönül ehli : Gönlünü Allah’a adamış, insanlara sevgi ve iyilikle yaklaşmayı amaç edilmiş kimse.


Gönül kırmak : Davranışlarıyla birini incitmek, gücendirmek.


Gönül okşamak : Birini söz ve davranışlarla sevindirmek.


Gönül vermek (bağlamak) : Birine sevgi ile bağlanmak, aşık olmak.


Gönül yarası : Çok derin üzüntü içinde bırakan, etkileyen acı.


Gönülden kopmak : İsteyerek, memnuniyetle vermek.


Göreceği gelmek : Özlemek, görme isteği duymak.


Görmezlikten (görmemezlikten) gelmek : Gördüğü halde görmemiş gibi davranmak.


Görücüye çıkmak : Evlenecek olan kızın görücünün bulunduğu odaya gelip görmek ve hizmet etmek.


Görüp göreceği rahmet bu : Elde edeceği, kendisine sağlanan olanak, iyilik bu kadar, gerisi yok.


Gösteriş yapmak : Gururlanmak, kıskandırmak, ilgi çekmek için göze çarpan davranışlarda bulunmak.


Gövde gösterisi : Ayn amacı güden bir topluluğun, gücünü göstermek için büyük bir kalabalıkla yaptığı gösteri.


Gövdesinde canı olmamak : Bir işe hemen, özveri ile koşmak.


Göz açıp kapanıncaya (yumup açıncaya) kadar : Çok kısa bir zamanda, bir anlık bir sürede.


Göz ağrısı : İlk sevgili, eskiden sevilmiş kimse.


Göz alıcı : 1. Fazla ışıktan, aydınlıktan bir şeye bakamaz hale getiren. 2. Çekici, alımlı, güzelliği ile dikkat çeken.


Göz aşinalığı : Birbirini zaman zaman görmekle meydana gelen tanışıklık.


Göz atmak (gezdirmek) : Kısa bir süre için bakıvermek, inceleme yapmadan bakmak.


Gözaydına gitmek : Birini, mutlu bir olay nedeniyle kutlamaya gitmek.


Göz bebeği : Kıymetli varlık, değerli, gerekli.


Göz boyamak : Gösteriş yaparak aldatmak.


Göz (gözü) dalmak : Amaçsızca bir yere uzunca bakmak.


Göz (nazar) değmek : Birinin bir şeye baktığında, kötülük getirdiğine inanılan bakışları nedeniyle kötülüğe uğramak, göze gelmek.


Göz (gözünü) dikmek : 1. Gözünü kırpmadan bir şeye devamlı bakmak. 2. Bir şeyi ele geçirmeyi düşünmek, istemek.


Göz doldurmak (doyurmak) : Hayran etmek, derinden etkilemek. Davranışı, görünüşü ile beklenilenden daha etkili olmak.


Göz hakkı : Bir işeye imrenerek bakan kişiye verilen küçük parça.


Göz hapsine almak : Bakışlarını birinden ayırmadan sürekli olarak o kişiye bakmak.


Göz kamaştırmak : 1. Hayranlık uyandırmak. 2. Fazla ışık sebebiyle bir an için görüşü bulanmak.


Göz kararı : Göz ile yapılan ölçme, değerlendirme, ölçerek ya da tartarak değil, gözle yapılan tahmin.


Göz kırpmak : 1. Göz kapağını açıp kapamak. 2. Teşvik edip onaylamak.


Göz koymak : Bir şeyi elde etmeyi amaç edinmek.


Göz kulak olmak : Kendisine emanet edilen şeyi gözetmek, korumak.


Göz nuru dökmek : Bir şeyin yapımında çok göz emeği bulunmak, çok emek harcamak.


Göz önünde bulundurmak (tutmak, önüne almak) : Dikkate almak, hesaba katmak, durumun nasıl bir sonuca yol açacağını düşünmek.


Göz yummak : Bir kimsenin eksiklerini kusurlarını görmezden gelmek.


Gözaltına almak : Bir olayın soruşturması sırasında gözetim altında tutmak.


Göz ardı etmek : Görmezden gelmek, gereken ilgi ve önemi göstermemek.


Gözdağı vermek : İstenileni yaptırmak için korkutucu şeyler söylemek, söz ve davranışlarla karşısındakini korkutmaya çalışmak.


Gözde olmak : Beğenilen, takdir edilen, sevilen bir kişi veya yer olmak.


Gözden çıkarmak : Bir şeyin, bir malın elden gitmesine razı olmak, vazgeçmek.


Gözden düşmek : Sevgi ve ilgiyi yitirmek.


Gözden geçirmek : 1. Okumak. 2. İncelemek. 3. Daha iyi tanımak için her tarafına bakmak.


Gözden kaçmak : Bakılan şeyler arasında her nasılsa görülmemiş olmak.


Gözden kaybolmak (silinmek) : Görülmekte olan kişinin artık görünmez olması, ortalıkta görünmemesi.


Gözden sürmeyi çalmak (çekmek) : Çok usta hırsız olmak, çalınacak şeyi belli etmeden kolaylıkla elde etmek.


Göze almak :Bir işte meydana gelebilecek her türlü koşulu önceden kabullenmek, o işte doğabilecek olan tehlikeli durumları ve zararları kabul etmek.


Göze çarpmak : Görünüşü ile dikkat çekmek.


Göze girmek : Davranış ve yetenekleriyle güven kazanmak.


Göze göz, dişe diş : Kötülük yapana aynısını yapmak, öç almak.


Gözle kaş arasında : Pek kısa bir zamanda, hemen.


Gözle (gözleriyle,gözüyle) yemek : 1. Kin ve nefretle bakmak. 2. İstekle ve dikkatle dik dik bakmak.


Gözleri buğulanmak (bulutlanmak) : Gözleri yaşardığı için çevresindekileri buğulu görmek.


Gözleri çakmak çakmak olmak :  Ateşli bir hastalık veya öfkeden gözleri kızarmış ve parlamış olmak.


Gözleri dolmak (dolu dolu olmak) : Duygulanma veya üzüntü sebebiyle gözleri yaşarmak, ağlayacak gibi olmak.


Gözleri (gözü) dünyayı görmemek : Bulunduğu ruh hali nedeniyle hiç kimseye, hiçbir şeye önem vermemek.


Gözleri (gözü) fal taşı gibi açılmak : Büyük bir öfkeden, şaşkınlıktan dolayı gözlerinin aşırı derecede iri iri açılması, hayret etmek.


Gözleri evinden (yerinden, yuvalarından) dışarı fırlamak (uğramak) : 1. Gözlerini çok açıp öfkesini belli etmek. 2. Çok korkmak.


Gözleri kan çanağına dönmek : Uykusuzluk, kızgınlık , ağlama gibi nedenlerden dolayı gözleri çok fazla kızarmak.


Gözleri parlamak : Gözlerinde sevinç, istek, mutluluk belirtileri görmek.


Gözleri velfecri okumak : Gözlerinden zeki ama hileci, kurnaz olduğu anlaşılmak.


Gözleri yollarda (gözü yolda) kalmak : Özlenen kişinin haberinin gelmesini hasretle beklemek.


Gözlerine inanamamak : Gördüklerinin doğru olduğunu kabul edemeyecek kadar şaşırmak.


Gözlerine mil çekmek : Kızgın demirle birinin gözlerini kör etmek.


Gözlerini açmak : 1. Uyanmak. 2. Ağır hasta olan birinin kendine gelmesi. 3. Birisinin gerçeği görmesi için uyarmak. 4. Dikkatli olmak.


Gözlerini (gözünü) kan bürümek : Her kötülüğü yapacak kadar kin ve nefret dolu olmak.


Gözlerinin içi gülmek : Çok mutlu olduğu yüzünden, gözlerindeki pırıltıdan belli olmak.


Gözü açık gitmek : Amaçlarının, isteklerinin gerçekleştiğini göremeden veya birine hasret olarak ölmek.


Gözü açılmak : Eskiden bilmediği birçok şeyi öğrenip, işine gelenle gelmeyeni ayırt edebilecek duruma gelmek.


Gözü almamak : 1. Birinin görünüşü kendine güven vermemek. 2. Yapma güç ve yeteneğini kendinde görmemek.


Gözü arkada kalmak : Ardında bıraktığı için meraklanmak, kaygılanmak.


Gözü bağlı (gözleri kapalı) : Çevresinde olup bitenlerin farkında olmayan, habersiz, masum.


Gözleri dalmak : Gözleri bir noktaya dikilmiş olduğu halde, baktığı şeyi görmeden dalgın dalgın bakmak.


Gözü dışarda : Evini ihmal eden, nikahlı eşiyle yetinmeyip başkaları ile arkadaşlık kurmayı düşünen kadın veya erkek.


Gözü doymak : Aşırı istekli, hırslı olmamak.


Gözü dönmek : Aşırı bir istek veya öfkeyle etrafına saldıracak duruma gelmek.


Gözün gibi sakınmak : Bir şeyi veya kimseyi , zarar gelmesin diye özenle bakıp korumak.


Gözü gibi sevmek : Bir şeyi çok sevmek, birine çok değer vermek.


Gözü gönlü açılmak : Güzel bir şeyi görüp içi ferahlık duymak, neşelenmek.


Gözü hiçbir şey görmemek : 1. Kendini çok önem verdiği bir işe bağlayıp başka bir işle ilgilenmemek. 2. Heyecan, öfke nedeniyle sonucunun ne olacağına bakmadan en kötü şeyleri yapabilecek duruma gelmek.


Gözü ısırmak : Bir kimseyi tanır gibi olmak.


Gözü (gözüne) ilişmek : Birdenbire ya da istemeden rastgele görmek.


Gözü kalmak : 1. Elde edemediği bir şeyi istemekten vazgeçmemek. 2. Ele geçiremeyeceği bir şeyi istemekten vazgeçmemek.


Gözü (gözleri) kapalı : 1. Olup bitenin farkına varmayan. 2. Sorup anlamadan, düşünmeden.


Gözü (gözleri) kararmak : 1. Hırs, aşırı istek, öfke ,ümitsizlik nedeniyle ne yaptığını bilmeyecek duruma gelmek, gözü dönmek. 2. Baş dönmesinden, aşırı yorgunluktan veya açlıktan gözleri göremez duruma gelmek.


Gözü kaymak : 1. Gözü ara sıra şaşı gibi olmak. 2. İstemediği halde bakmak.


Gözü korkmak : Bir önceki başarısızlığının etkisiyle yeni bir işe girmeyi göze alamamak, yeni bir denemeden kaçınmak.


Gözü olmak : Bir şeyi ele geçirmeyi istemek, başkasının malını veya bir varlığını almak istemek.


Gözü pek (kara) : Korkusuz, atılgan.


Gözü tutmak : Görünüşü, davranışı nedeniyle bir kimseyi, bir şeyi beğenmek.


Gözü yılmak : Daha önce denediğinden, kötü tecrübeleri nedeniyle o işi yeniden yapmaktan çekinmek.


Gözü yüksekte (yükseklerde) olmak : Bulunduğu durumdan çok dahi üstün bir duruma ulaşmayı istemek.


Gözün üstünde kaşın var dememek : Her davranışını hoş karşılamak, ses çıkarmamak, her dediğini kabul etmek.


Gözünde büyütmek : Bir şeyi yapmayı kestirememek, o şey kendisine çok büyük ve güç gelmek.


Gözünde olmamak : Üzüntü veya hastalık nedeniyle, önceleri önem verdiği bir şeye artık önem vermemek.


Gözünde tütmek : Çok özlemek, hasret, özlem çekmek.


Gözünden sürmeyi çalmak : Hüner ve maharet göstermek.


Gözünden (gözlerinden) uyku akmak : Çok fazla uykusu geldiği için gözleri kendiliğinden kapanır gibi olmak.


Gözüne dizine durmak : Nankörlüğün cezasını çekmek, iyilik ve yardımlara karşı yaptığın nankörlüğün cezasını Allah versin.


Gözüne karasu inmek : 1. Karasu hastalığı yüzünden gözü görmez olmak. 2. Gelmesini çok istediği kimsenin ya da şeyin uzun süre yolunu gözlemek.


Gözüne kestirmek : 1. Başarabileceğine, üstesinden gelebileceğine inanmak. 2. Beğendiği, istediği bir şeyi elde etmeyi tasarlamak. 3. Zevkine uygun bulmak.


Gözünü bağlamak : Birini doğruyu bulamaz, düşünemez duruma getirmek.


Gözünü daldan budaktan (çöpten) esirgememek (sakınmamak) : Tehlikeli işlere girişmekten çekinmemek, cesaretli olmak.


Gözünü doyurmak : İstediğinden daha fazla vererek, artık istemeyecek hale getirmek.


Gözünü dört açmak : Çok dikkatli olmak, uyanık olmak.


Gözünü duman bürümüş : Çok öfkelenmiş, ne yapacağını bilmeyecek kadar sinirlenmiş.


Gözünü kan bürümek : Adam öldürecek kadar öfkelenmek, çok öfkelenip her türlü kötülüğü yapabilecek duruma gelmek.


Gözünü kin bürümek : Öç almaktan başka bir şey düşünemez olmak, çok öfkelenmek.


Gözünü seveyim : 1. Çok rica ederim. 2. Çok sevdiğim durumdur.


Gözünü toprak doyursun : Ne kadar mal mülk edinirse edinsin, hep daha fazlasını istemek.


Gözünün içine baka baka : Çekinmeden, karşısındakinden korkmadan, cesaretle.


Gözünün içine bakmak : 1. Bir kimsenin üstüne titremek. 2. İsteklerini, emirlerini yerine getirmeye hazır bulunmak. 3. Bir isteğinin yerine getirilmesi için gözleriyle birine yalvarmak.


Gözünün üstünde kaşın (kaşının altında gözün) var dememek : Birinin her davranışını hoş karşılamak.


Gözünün yaşına bakmamak : Acımamak, ağlayıp sızlamasına aldırmamak, merhamet etmemek.


Gözüyle bakmak : Birini veya bir şeyi başka bir kimse veya şey yerine koymak.


Gurbete düşmek : Ailesinden ayrılıp çok uzak yerlere gitmek.


Gururuna (nefsine) yedirememek : Yapılan bir davranışın, kişinin onuruna dokunması.


Gururunu okşamak : Birinin yüzüne karşı, onun güzel özelliklerini sayarak onu duygulandırmak, onu övmek.


Gücü yetmek : Bir işin zor da olsa altından kalkmak.


Gücüne (ağrına) gitmek : Bir söz veya davranış ile bir kimsenin onuruna dokunmak.


Güçlük çıkarmak : Engel çıkarmak, bir işi zorlaştırmak.


Güdük kalmak : Büyüyememek, küçük kalmak.


Gül gibi geçinmek : 1. Rahat, mutlu ve huzurlu yaşamak. 2. Bir kişiyle çok iyi geçinmek.


Gül üstüne gül koklamamak : Bir sevgilisi varken başka birisini sevmemek.


Güllük gülistanlık : Bolluk, mutluluk, rahatlık ve huzur içinde olan ortam.


Gülmekten katılmak (kırılmak) : Çok aşırı gülmekten halsiz düşmek.


Güme gitmek : 1. Bir düşüncenin arada kaybolup gitmesi. 2. Bir şeyin durup dururken yok olması. 3. Boşu boşuna ölmek. 4. Çok kötü zarara uğramak.


Gün almak : 1. Bir işi yapmak için yetkili kişiden bir gün belirleyip randevu almak. 2. Tamamladığı yaşı izleyen yılın bir veya birden fazla günü geçmiş olmak.


Gün atmak : Gündüz olmak.


Gün doğmak : 1. Sabah olmak. 2. Beklemediği bir duruma kavuşmak veya eline büyük bir fırsat geçmek.


Gün gibi aşikar : Her şey apaçık ortada, besbelli.


Gün gürmüş (görüp) eyyam sürmüş : 1. Geçmişte güzel, mutlu ve huzurlu günler geçirmiş. 2. Pek çok deneyim ve bilgi sahibi olmak.


Günah çıkarmak : 1. Hristiyanlıkta Allah’ın bağışlaması için papaza gidip tövbekar olmak. 2. Kötü davranışlarını, suçlarını açığa vurmak.


Günaha sokmak : 1. Ayartmak, kışkırtmak. 2. Birinin günah işlemesine yol açmak.


Günahına girmek : Bir kişiye söylemediği kötü bir lafın, yapmadığı kötü bir hareketin sorumluluğunu yükleyip, o kişiye çok büyük haksızlık etmek.


Gündeme gelmek : Üzerinde durulacak, konuşulacak bir konu durumuna gelmek.


Güneş banyosu : Vücudunu güneşlemek.


Güneş çarpmak (vurmak) : Yazın güneş altında çok fazla kaldığı için hastalanmak.


Güneşe karşı işemek : İyi, faydalı olana karşı çok kötü davranmak.


Günleri sayılı olmak : 1. Bir ortamda kalmak için ancak birkaç günü olmak. 2. Yakın zamanlarda ölecek olmak.


Gününü görmek : 1. Kadın için aybaşı olmak. 2. Kötü davranışlarının cezasını çekmek, mahvolmak. 3. Çocuklarının iyi, mutlu, huzurlu günlerini görmeli.


Gününü gün etmek : Dertlerinden sıyrılıp her gün eğlenmek.


Gürültüye getirmek (boğmak) : 1.Bir fikri, başka konularla uğraşıldığı için ele alamamak. 2. Kargaşadan faydalanarak istediğini yapmak.


Gürültüye gitmek : 1. Bir düşünce ya da bir işin, herkesin başka konularla uğraşması sebebiyle unutulması. 2. Gereksiz yere ziyan olmak.


Gürültüye (patırtıya) pabuç bırakmamak : Korkutmalara aldırış etmeden dilediği gibi davranmak.


Güvendiği dağlara kar yağmak (dal elinde kalmak) : 1. Mahvolmak, dar zamanda yadıma koşacağını sandığı kimselerden ya da kuruluştan yardım gelmeyeceği anlaşılmak. 2. Beklenmedik, aksi bir düşünceyle karşı karşıya gelmek.


 

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir