L Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Lades tutuşmak : Tavuğun lades kemiğini birer ucundan çekip kırarak bahse tutuşmak.

Laf (lakırdı, söz) altında kalmamak : 1. Kendisine söylenen hemen hemen her söze çabucak gerekli yanıtı vermek. 2. Kendisini inciten, kötü bir duruma düşüren lafa gerekli karşılığı verip durumu düzeltmek.Laf atmak : 1. Çene çalmak. 2. Birisine uzaktan, dokunacak söz söyleyip işittirmek. 3. Sözle sarkıntılık etmek.

Laf dinlemek : Söylenen sözleri kabul edip gereğini yerine getirmek.

Laf (söz) düşmemek : 1. Kendisine söz sırası gelememek. 2. Büyükleri ya da o konuda bilgisi olan kimseler dururken, kendisine söz söyleme hakkı düşmemek.

Laf ebeliği : Çok konuşmak, gevezelik etmek, herkese söz yetiştirmek.

Laf işitmek : Bir kusurundan dolayı, büyüğünden hoşlanmadığı sözler işitmek.

Laf olsun diye : Bir amaç gütmeden, konuşmuş olmak için gelişigüzel söylenen söz.

Laf taşımak : Aralarını açmak için, birinin söylediğini diğerine aktarmak, dedikodu yapmak.

Laf yetiştirmek : 1. Her söze karşılık vererek, sürekli konuşmak. 2. Birinin söylediği sözü, zaman geçirmeden başka bir kimseye iletmek.

Lafa tutmak : Konuşmayı uzatarak, başka bir kimseyi işinden alıkoymak.

Lafı ağzına tıkamak : Birinin konuşmasına fırsat vermemek, susturmak.

Lafı (sözü) ağzında gevelemek : Anlatmak istediğini bir türlü anlatamamak.

Lafı ağzında kalmak : Sözünü bir türlü bitirememek.

Lafı ağzından kaçırmak : Bir şeyi istemeden söyleyivermek.

Lafı (sözü) çevirmek : Konuşmasının sakıncalı olduğunu anlayınca sözünü değiştirip, konuyu başka bir yöne sürüklemek.

Lafı mı (sözü mü) olur ? : Ne önemi var anlamında kullanılır.

Lafını bilmek : Söyleyeceği bir sözden dolayı ne gibi sonuçlar doğacağını daha önceden kestirebilmek.

Lafını (sözünü) esirgememek (sakınmamak) : Kime dokunursa dokunsun, aklındakini söylemekten asla çekinmemek.

La havle çekme : Allah’tan sabır dilemek.

Lakırtı ağzından dirhemle çıkmak : Çok az ve zorla konuşmak.

Lamı cimi yok : Başka çözüm yolu yok, mutlaka yapılmalıdır.Lanet okumak : Bir kişi hakkında Allah’ın ve insanların ilgi ve sevgisinden yoksun kalıp nefretlerine uğraması dileğinde bulunmak, beddua okumak.

Leb demeden leblebiyi anlamak : Karşısındakinin ne diyeceğini,daha konuşmasının başında anlamak, zeki olmak.

Leke sürmek : Bir kimseye iftira atmak, kötüleyip aşağılamaya çalışmak.

Leyleği havada (ayakta) görmek : Çok gezen kimselere şaka yapmak amaçlı söylenir.

Leyleğin (yuvadan) attığı yavru : Çevresinde gereği kadar ilgi görmeyen kimse.

Lokma ağzında büyümek : Sıkıntı, üzüntü veya iştahsızlık sebebiyle lokmasını yutamamak.

Lokmasını saymak : Sofrasında yemek yiyen bir kimsenin ne kadar yemek yediğine dikkat etmek.

Lokum gibi : 1. Tatlı, güzel, hoş, yumuşak şey. 2. Çok güzel olan kadın.

Lök gibi oturmak : 1. Bir yere çökmek, çok geniş bir alan kaplamak. 2. Çevresindeki kimselerin huzurunu bozacak şekilde kabaca oturmak.

Lügat paralamak : Anlaşılması zor, süslü sözlerle konuşmak, yabancı ağdalı sözcüklerle cümleler kurmak.