N Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Nabza (Nabzına) göre şerbet (kan) vermek : Birinin sevgisini ve güvenini kazanmak için, onun hoşlanacağı davranışlarda bulunmak.


Nabzını yoklamak : Birinin eğilimini, düşüncesini ve niyetini öğrenmeye çalışmak.


Nağme yapmak : 1. Nazlanmak. 2. Yakınmak. 3. Konuşmak, söylemek.


Nal toplamak : Bir yarışta en geride kalmak, başarı gösterememek.


Nalıncı keseri gibi hep kendine (önüne) yontmak : Her durumda hep kendini düşünmek, bencillik etmek.


Nalları dikmek (katmak) : Ölmek.


Nam (almak) salmak, vermek : Ünü her yerde duyulmak, tanınmak


Namazında abdestinde (niyazında) : Dindar kimseler için kullanılır. O kişinin dini emirlere uyduğunu, yaşayışına özen gösterdiğini anlatır.


Namerde muhtaç olmak : Bir konuda, bir işte, kötü insanlardan yardım istemek zorunda olmak.


Namı nişanı kalmamak : Yok olup unutulmak.


Namus (ar) belası : Namusunu, toplum içindeki saygınlığını korumak için katlanılan sıkıntı.


Namusu iki paralık olmak : Çevresinde onuru, saygınlığı kalmamış bir duruma düşmek.


Namusunu çiğnetmemek : İtibarını korumak, namusuna leke sürülmesine izin vermemek.


Namusunu temizlemek : 1. Ahlak ve onuruna ters düşen, leke düşüren bir durumdan kurtulmak için birini ya da kendini öldürmek. 2. Bir işin içinden saygınlığını koruyarak çıkmak.


Nanemolla : Güçsüz, çelimsiz, narin, sağlıksız kimse. En küçük değişiklikten rahatsız olan, fiziksel olarak zayıf kimse.


Nane yemek (yediği naneye bak) : Uygunsuz bir harekette bulunmak.


Nanik yapmak : Başparmağı burun ucuna değdirip, öteki parmakları açıp sallayarak biriyle alay etmek.


Nara atmak : Çok yüksek sesle bağırmak.


Nasır bağlamak (kaplamak, tutmak) : 1. Duyarlılığını yitirmek. 2. Nasırlanmak.


Nasrettin Hoca’nın türbesi gibi : Her yanı açık olduğu halde sadece bir girişi bulunan veya kilitli olan yer anlamında kullanılır.


Naza çekmek : Bir konuda istekli olduğu halde istemiyormuş gibi davranmak, kendini ağırdan satmak.


Nazar değmek (nazara gelmek, uğramak) : Kıskanç veya hayran bakışlardan dolayı, kötü bir duruma düşmek.


Nazarıdikkate (nazarıitibara) : Göz önünde bulundurmak, dikkate almak, İnceleyerek değerlendirmek.


Nazarıyla bakmak : O gözle bakmak; bir şeye öyle kabullenip öyleymiş gibi bakmak.


Nazı geçmek : Dilediğini, istediğini kabul ettirecek kadar hatırı sayılmak.


Ne kızı veriyor, ne dünürü küstürüyor : Oyalayıp duruyor.


Ne mal olduğunu anlamak : Birinin iç yüzünü öğrenmek.


Ne münasebet : Konuyla hiç ilgisi yok, olmaz öyle şey anlamında kullanılır.


Ne ölüye ağlar, ne diriye güler : Başkalarının mutluluğu veya mutsuzluğu onu ilgilendirmez., duygusuz, olaylardan hiç etkilenmeyen.


Ne sakala minnet, ne de bıyığa : En yakınından bile yardım beklemeyecek, kendi olanaklarıyla yaşamak.


Ne selam ne sabah : Kişilerin arasındaki dostluğun bitmesi.


Ne şap oldu ne şeker : İş ne olumlu ne de olumsuz sonuçlandı, iş sürüncemede kaldı.


Ne şeytanı gör ne Lahavle (Kulhuvallahu) çek (oku) : Kötü işlerle kötü kimselerle işin olmasın, ne yasal olarak kötü bir iş yap, ne de bunun korkusunu yaşa.


Ne şiş yansın ne kebap : İki taraf da üzülmesin, gücenmesin ve orta bir yol bulunsun.


Ne yazar : Neye yarar, ne önemi var, kaç para eder? : anlamında kullanılır.


Nefes aldırmamak : Dinlenmesine fırsat vermeden çalıştırmak.


Nefes tüketmek : Bir kimseyi bir konuda uyarmak, ya da istediğini kabul ettirmek için çok konuşmak.


Nefesi kesilmek (tutulmak) : 1. Aşırı yorgunluk ya da heyecan sebebiyle nefes alamaz duruma gelmek. 2. Hayran kalmak. 3. Bunalmak, sıkılmak.


Nefesi kokmak : Aç ve bitkin olmak.


Nefsine mağlup olmak : Bedensel istek ve arzularının etkisinde kalmak.


Nefsini körletmek : Bedensel isteklerinden herhangi birini üstünkörü gidermek, istediği şeyden biraz alıp arzu ve iştahını gidermek.


Nefsini öldürmek : Tüm istek ve arzularının kontrolünü kendi iradesiyle sağlamak.


Nefsiyle mücadele etmek : Bir şeyi yapıp yapmama konusunda kendiyle mücadele etmek.


Nerede akşam (sabah) orada sabah (akşam) : Hiçbir şarta bağlı olmamak. Belli bir yeri yurdu olmayan, ne zaman nerede olmak istiyorsa orada yaşayan, geceleyen.


Nereden esti? : Nereden aklına geldi? Nasıl oldu da hatırladın? anlamında kullanılır.


Neşvünema bulmak : Büyümek, gelişmek.


Nevi şahsına münasır : Kendine özgü, kimseye benzemeyen.


Nevri dönmek : Çok sinirlenip öfkelendiği için yüzünün rengi değişmek, sararmak.


Nifak sokmak : Ara bozmak, anlaşmazlık çıkarmak.


Nikah düşmemek : Birisiyle evlenmesi dinen veya yasal yolla yasak olmak.


Nispet vermek (yapmak) : Karşısındakini kıskandıracak veya üzecek davranışlarda bulunmak.


Nişan koymak : Bir şeyi tanıyabilmek ya da sonradan bulabilmek için,onun özelliğini veya yakınında bulunan bir şeyi aklında tutmak.


Nişan takmak : 1. Nişanlanan çiftlerin nişan yüzüklerini takması. 2. Göğsüne nişan iliştirmek.


Niyeti bozmak : Kötü bir şey yapmayı düşünmek, verdiği karardan caymak.


Nohut oda, bakla sofa (salon) : Çok küçük, dar ev.


Not almak : 1. Bir şeyin önemli bölümlerini yazmak. 2. Öğrencinin sorumlu olduğu dersten bir sayı veya derece alması.


Not (notunu, numarasını) vermek : 1. Bir kişi veya şey için iyi veya kötü bir yargıya varmak. 2. Öğrencinin sorumlu olduğu dersten bilgisini bir sayı veya derece ile belirlemek.


Nöbet beklemek (tutmak) : Bir şeyi veya kişiyi gözetlemek ve korumak amacıyla başında sıra ile beklemek.


Nuh der peygamber demez : Düşüncelerinde sonuna kadar direnir, baskı veya zorlama ile fikrini değiştirmez, çok inatçıdır anlamında kullanılır.


Numara yapmak (çekmek) : 1. Yalan söyleyerek veya yalancı tavırlar sergileyerek karşısındakini aldatmak, kandırmaya çalışmak. 2. Becerisini, hünerini göstermek.


Nur içinde yatsın : İyilik, dürüstlük, minnet, sevgi ve saygı ile anılan ölü için mezarında rahat etsin anlamında kullanılır.


Nur topu gibi : Küçük çocuklar için sağlıklı, tombul, güzel anlamında kullanılır.


Nutku kurumak (tutulmak) : Üzüntü, korku, heyecan veya şaşkınlıktan konuşamaz olmak.


Nutuk atmak (çekmek) : Nasihat eder şekilde uzun, sıkıcı, süslü konuşma.


Nükte yapmak : Şaka ile ince, derin anlamlı, düşündürücü söz söylemek, espri yapmak.


 

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir