Ö Harfi ile Başlayan Deyimler ve Anlamları

Öbür dünya : Dinsel inanca göre, ölüm sonrasında insan ruhunun başka biçimde yaşayacağına inanılan yer, ahiret.


Öç almak (öcünü almak, çıkarmak) : İntikam almak, kendine yapılan bir kötülüğe karşılık, kötülük yapmak.


Ödü kopmak (patlamak) : Beklenmedik bir şeyin etkisiyle çok korkmak.


Ödün vermek : Bir şey elde etmek, ya da uzlaşma sağlamak için bir şeyler vermek, taviz vermek.


Öfkeden ateş püskürmek : Çok öfkelenmek, öfkeden gözünün akı kırmızılaşmak.


Öfkesini almak (çıkarmak) : Haksız yere birisine kızarak öfkesini çıkarmak.


Öğüt vermek : Nasihatte bulunmak.


Öküz (öküzün) altında buzağı aramak : Aslı olmayan nedenlerle suç veya suçlu aramaya kalkmak.


Öküz öldü, ortaklık ayrıldı (bozuldu, bitti) : İki ortak veya taraf arasındaki yakınlığın dayandığı sebep yok olunca, bu yakınlık da kalmadı.


Öküz trene bakar gibi bakmak : Anlamadan, aptal aptal, bön bön bakmak.


Ölçüp biçmek : Bir konu üzerinde enine boyuna düşünmek, hesaplamak.


Ölçüyü kaçırmak : Yeme içmede ya da davranışlarda aşırıya gitmek, eleştiri konusu olmak.


Öldürseler kanı akmamak : 1. Çok inatçı olmak. 2. Soğukkanlı olmak, duygularını belli etmemek.


Ölenle ölünmek : Birisinin ölümünden sonra yaşamaktan zevk almamak.


Ölmüşlerinin canı için : Ölmüşlerin ruhlarının rahatlığı için anlamında kullanılır.


Ölü fiyatına (yok pahasına) : Çok ucuza, değerinden çok düşük bir para karşılığında.


Ölü mevsim : İşin ya da alışverişin durgun olduğu aylar, mevsim.


Ölüm kalım (dirim) meselesi (savaşı) : Yıkımı ya da mutlu yaşama sonucunu doğuracak olan durum.


Ölüm döşeği : Hastalığı ağır olmak, ölmek üzere olmak.


Ölüm fermanı : Bir kimsenin muhakkak öldürülmesi gerektiği hususunda hareket ya da karar.


Ölüm sessizliği : Çok sessiz olma.


Ölümle burun buruna gelmek : Ölümle sonuçlanabilecek çok büyük bir tehlike ile karşılaşmak.


Ölümlü dünya : Bir gün ölüp terk edeceğimiz dünya.


Ölümü göze (gözüne) almak : Yapmak istediği iş uğruna ölmekten korkmamak.


Ölümüne susamak (ölüme koşmak) : Ölümü kendi üzerine çekecek tehlikeli bir davranışta bulunmak.


Ölüp ölüp dirilmek : 1. Karşılaşılan her tehlikeyi büyük korkular içinde atlatmak. 2. Tehlikeli bir hastalık geçirmek.


Ölür müsün, Öldürür müsün? : Zor ve can sıkıcı bir durumda duyulan çaresizlik. İnsana, ‘Ya ben ölüp kurtulayım, ya da onu öldürüp kurtulayım’ dedirtecek durum.


Ömrübillah : Hayatı boyunca, hiçbir zaman.


Ömrü vefa etmemek : Bir amacı gerçekleştirmeye ömrü yetmemek, istediğini göremeden öldü.


Ömrüne bereket : Ömrün uzun olsun, sağol, varol.


Ömür adam :1. Hoş, sempatik, insanın ilgisini çeken, değişik düşünce ve davranışları olan kişi. 2. Gülünç, tuhaf adam.


Ömür törpüsü : İnsanı yıpratan sıkıntılı, üzücü, yorucu iş, sıkıntı veren kişi.


Önayak olmak : Bir işe önce kendi başlayıp, sonra başkaları da onu takip etmek. Başkalarını teşvik ve idare etmek.


Öne sürmek : 1. Üzerinde görüşülmek üzere bir düşünce belirtmek. 2. Başta eyleme geçmesi için birisini önermek. 3. Siper yapmak.


Önüne arkasına (ardına) bakmamak : İyice düşünmeden, sonucunu hesaplamadan, düşüncesizce davranmak.


Önüne bir kemik atmak : Kötü birine küçük bir çıkar sağlayarak, onu susturmak, oyalamak, vakit kazanmak.


Önüne geçmek : 1. Engel olmak, yolunu kesmek. 2. Önünde yer almak.


Önüne geleni kapıp ardına geleni tepmek : 1. Kendi çıkarını düşünüp, geri kalan her şeyi çiğnemek. 2. Herkesi incitmek, herkese saldırmak.


Öp babanın elini : Beklenmedik, elverişsiz bir durum karşısında ‘şimdi ne olacak’ anlamında kullanılır.


Öp (öpüp) de başa (başına) koymak : Memnunlukla kabul etmek, şükretmek, seve seve kabul etmek. Kendisine yapılmış olan bir yardımı büyük bir iyilik saymak.


Öperken ısırmak : Güler yüz göstererek can yakmak, hırpalamak.


Örneğini almak (çıkarmak) : Kopya ederek benzerini çizmek, benzerini yapmak.


Örnek almak : 1. Birinin davranışlarını ölçü kabul edip, kendi davranışlarını ona göre ayarlamak. 2. Biçimini çizmek.


Örtbas etmek : Bir durumun duyulmaması ve ortalığa yayılmaması için gerekli önlemleri almak, olayı kapatmak.


Örümcek bağlamak : 1. Bir şey ya da yer, uzun süreden beri kullanılmamış olduğundan tozlanmış ve örümcek ağlarıyla sarılmış olmak. 2. Üstünde örümcek ağı bulunmak.


Örümcek kafalı : Çağdaş gelişime ayak uyduramayan, hiçbir şekilde yenilikleri kabul etmeyen, eskiye körü körüne bağlı olan, tutucu.


Öteki beriki : Olur olmaz kimseler, kim oldukları bilinmeyenler.


Öve öve göklere çıkarmak : Bir kimseyi çok fazla övmek.


Övünmek gibi olmasın : Söylediklerimle övündüğüm sanılmasın, kendimi övmek için söylemiyorum, deneyimlerimden yararlanılsın diye söylüyorum.


Özen göstermek : 1. Çok güzel olması için çaba göstermek, 2. Titiz, dikkatli davranmak.


Özenip bezenmek : Bir işi ayrıntılarına varıncaya kadar titizlikle ele almak.


Özrü kabahatinden büyük (olmak) : Suçunu bağışlatmak için söylediği söz, belirttiği özür, suçundan daha büyük suç olmak.


Özü sözü bir (olmak) : Düşünce ve davranışları aynı olan, içi dışı bir.


Özür dilemek : İşlediği bir suç ya da yaptığı bir yanlıştan dolayı bağışlanmasını istemek.


 

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir