II. Meşrutiyet Dönemi

Meşrutiyetin ikinci kez ilanından (24 Temmuz 1908), Osmanlı Mebusan Meclisinin resmen dağıtılmasına (11 Nisan 1920) kadar geçen süreye II. Meşrutiyet dönemi demekteyiz.

II. Meşrutiyeti Hazırlayan Nedenler :

1876 da ilan edilen Anayasanın 113. maddesine (son söz padişaha aittir.) dayanan II. Abdülhamit Osmanlı-Rus savaşını bahane ederek Anayasayı yürürlükten kaldırıp, meclisi fesh etmişti. Bu gelişme 1. Meşrütiyetin sonu olmuştu. Ancak dolaylı da olsa yönetime katılan halk böyle bir oldu bittiyi hoş karşılamıyordu. Meşrutiyeti tekrar ilan ettirebilmek için bir takım çabalar oldu.

Bunları biz II. Meşrutiyeti hazırlayan etmenler olarak şöyle sıralayabiliriz.

a) II. Abdühamit’in baskıcı yönetimine, halkın ve aydınların tepki göstermesi,

b) Aydınların ve askerlerin gösterdikleri çabalar,

c) ”İttihat ve Terakki Partisi” nin faaliyetleri,

d) Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu ”Vatan ve Hürriyet Cemiyeti” nin faaliyetleridir.

Tüm gelişmeler ve çabalar sonunda zor durumda kalan 22. Abdülhamit istemeyerek de olsa 23 Temmuz 1908’de rafa kaldırdığı anayasayı ilan etmek zorunda kaldı. Böylece İttihat ve Terakki Partisinin etkin rol aldığı II. Meşrutiyet dönemi başlamış oldu.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.