Balkan Savaşları

Balkan Savaşlarının Genel Nedenleri :

a) Osmanlı Devletinin Batı’ya ayak uyduramaması, (Kendisini yenileyemeyişi)

b) Fransa İhtilali’nin yarattığı milliyetçilik akımı,

c) Ruslar’ın izlediği geleneksel politika sonucu, Balkan halklarını kışkırtmaları,

d) İngiltere’nin XIX. yüzyıl boyunca izlediği siyaseti bırakması, (İngiltere’nin sömürgelerine giden yol ortadoğudan geçiyordu. 1869 da Süveyş Kanalı’nın açılması ile durum daha da önem kazanmıştı. Burada zayıf olan Osmanlı Devleti’nin bulunması işine geliyordu.)

e) Almanlar’ın politika değiştirerek Osmanlılar’a yaklaşması,

f) Balkanlı Devlletler’in Osmanlılar’ı Balkanlar’dan atmak amacıyla birleşmeleri, (Yunanistan-Bulgaristan-Sırbistan-Karadağ)

g) Osmanlı Devleti’nin gücünü fazlasıyla kaybetmiş oluşu,

h) Trablusgarp Savaşı’nın etkileridir.

I. Balkan Savaşı ve Sonuçları :

Bağlaşmaya en son Karadağ girmişti. Bağlaşmayı imzalayan bu dört devlet Osmanlı Devleti’ne isteklerini bildirdiler. İstekleri kabul edilmeyince de savaş açtılar. İlk saldırı Karadağ’dan geldi. Bunu diğer bağlaşıklar takip etti.

Osmanlı Ordusunda düzen, disiplin ve anlaşma yoktu. Ordunun bir kısmı ise terhis edilmişti. Bu durum ortakların işine yaradı. Tüm cephelerde Osmanlılar kaybetti.

Bulgarlar Çatalca’ya kadar geldiler. Makedonya tamamen işgal edildi. Durumdan yararlanan Arnavutlar da bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Devleti’nin barış istemekten başka çaresi kalmadı (1912), Londra’da toplanan konferans Avrupa’nın yeni haritasını saptadı. Mayıs 1913’te Londra Antlaşması imzalandı.

Buna göre :

a) Midye – Enez çizgisinin batısında kalan topraklar, Balkan Devlerler’inin eline geçti. Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlığı sona erdi.

b) Ege Adaları da Yunanistan’a verildi.

II. Balkan Savaşı ve Sonuçları :

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da varlığı Balkanlı Devletleri birleştirmişti. Osmanlı Devleti’nin yokluğu ise Onları miras kavgasına götürdü. Londra Antlaşmasında Bulgarlar’ın büyük pay alması diğer Balkanlı devletlerin işine gelmedi.

Dengeli pay alabilmek için Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, yeni bağımsız olan Arnavutluk ve I. Balkan savaşına katılmayan Romanya da Bulgaristan’a karşı cephe açtı. Durumdan yararlanan Osmanlı Devleti de Bulgaristan’a karşı savaşa girerek, elimizden çıkan Edirne ve Kırklareli’ni geri aldı (1913).

Balkan savaşları sonunda Osmanlı Devleti, Arnavutluk’u Makedonya’yı, Batı Trakya’yı ve Ege adalarını bırakmak zorunda kaldı. Ancak II. Balkan savaşı ile Doğu Trakya’ya sahip oldu.

Balkanlı Devletler arasında 10 Ağustos 1913 de Bükreş Antlaşması imzalandı. Osmanlı Devleti sınırı olan Bulgaristan’la İstanbul Antlaşmasını (1913), Yunanistan’la ise Atina Antlaşmasını (1913) imzaladı.

Bu antlaşmalara göre Bulgaristan’la aramızda Meriç nehri sınır oldu. Tesalya bölgesi Yunanistan’a geçti. Diğer Balkanlı Devletlerle ise genelde o ülkelerdeki halkların geleceği konusunda antlaşmaya varıldı. Azınlık hakları belirlendi. Balkanların haritası değişti.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.