Birinci Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı Avrupa’da dört merkezi devlete karşı Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirminin üzerinde devletin giriştiği, o zamana kadar emsali görülmemiş en büyük savaştır.

Bu savaş genelde İtilaf (İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya) devletleri ile İttifak (Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu, Bulgaristan) devletleri arasında olmuş. Daha sonra kapsamı büyümüştür.

I. Dünya Savaşın Nedenleri :

Genel Nedenler :

a) Fransa ihtilalinden beri (1789) devam ede gelen milliyetçilik akımının etkisi,

b) İngiltere’nin başı çektiği grup ile Almanya’nın başı çektiği grup arasındaki çeşitli alanlarda rekabet (silah, ekonomi, sömürgecilik vs.)

c) Almanya’nın geleneksel siyasetini bırakarak doğuda çıkar peşinde koşması ve Osmanlı Devletine yaklaşması,

d) İngiltere’nin geleneksel denge politikasını terk ederek Rusya’yı Balkanlarda serbest bırakması,

e) Fransa’nın kaybettiği toprakları (Alsas-Loren Bölgesi) Almanya’dan geri almak istemesi ve bu konuda Almanya’ya kin beslemesi,

f) Ruslar’ın izlediği geleneksel politika (Boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmek ve Panislavizm) dır.

I. Dünya Savaşın Çıkış Nedeni :

Avrupa’da oluşan bu zemine bir kıvılcım gerekiyordu. Bu kıvılcım da Sırbistan’da kendisini gösterdi. Şöyle ki: Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand’ın Sırbistan’ı ziyareti sırasında başkent Saraybosna’da fanatik bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesidir. (28 Haziran 1914)

Bu durum karşısında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Sırbistan’a savaş açtı. Rusya Sırbistan’ı destekleyerek savaşa katılınca, Avusturya’nın bağlaşığı olan Almanya savaşa girdi. Almanya’nın savaşa girmesi İngiltere ve Fransa’nın savaşa girmesine neden oldu. Böylece dünyayı kana bulayacak olan savaşın kıvılcımı oluştu ve savaş başladı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.