I. Dünya Savaşında Avrupa Cepheleri ve Savaşın Sona Ermesi

1914 Haziran sonunda Avusturya’nın Sırbistan’a savaş ilan etmesiyle başlayan I. Dünya savaşı çok kısa sürede genişleyip birçok devleti de bu savaşa sürüklemiştir.

Savaş Avrupa’nın doğusunda ve Yakındoğu’da Almanlar’ın ve ortaklarının Rusya’ya karşı, Batı’da ise İngiltere ve Fransa’ya karşı cepheler açılmıştır. Doğuda Almanlar başarılı olurken, batıda İngiltere, Fransa ve Belçika’nın direnişi karşısında başarılı olamamıştır.Ancak bu cephelerde ilk yıllarda kesin sonuca da gidilememiştir.

1915 yılında İtalya’nın İtilaf Devletleri’nin yanında yer alması ile Avrupa’da bir de İtalya cephesi açılmış oldu. Balkanlar’da da cephe açan İtilaflar Yunanistan’savaş içine çekti. 1916’da ise Romanya aynı grubun yanında savaşa katıldı. 1916 yılında daha büyük bir değişiklik denizaltı savaşını gündeme getirmiştir.

1917 yılında Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkması, Rusya’nın savaştan çekilmesine neden olmuştur. Böylece Doğu cephesi kapanmış, Rusya 8 Mart 1918’de Brest-Litowsk Antlaşmasını İttifak devletleri ile imzalamayı uygun bulmuştur. Bu antlaşma ile 1878’de Berlin Antlaşması ile kaybettiğimiz Kars ve çevresi elimize geçmiştir. Ancak ordularımız girmeden Ermeniler ve Gürcüler oralara sahip olmuştur.

ABD’nin okyanusta gemilerinin Alman denizaltıları tarafından batırılması ABD’yi Avrupa’da İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa itmiştir. Böylece Amerika’nın İngiltere ve Fransa’nın yanında savaşa katılması, savaşın kaderini değiştirerek Almanlar başta olmak üzere ortaklarının yenilmesine neden olmuştur. Bu arada 8 Ocak 1918’de ABD Cumhurbaşkanı W.Wilson Dünya barışının temel ilkelerini 14 madde olarak kongrede ortaya koymuştur.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.