Azınlıkların Kurdukları Zararlı Cemiyetler

Azınlıkların Kurdukları Zararlı Cemiyetler : Osmanlı İmparatorluğu Mondros Mütarekesine göre parçalandığı taktirde Türk topraklarında kendilerine pay çıkarmak, ya da bir takım çıkarlar elde etmek amacı ile kurulmuş olan cemiyetlerdir. Bunlar;

1- Rumlar’ın Kurdukları Zararlı Cemiyetler

Genel Amaçlar : Mondros Mütarekesine göre Osmanlı İmparatorluğu dağıldığı taktirde kendisine, Karadeniz sahillerinde ve Trakya’da Marmara bölgesinde pay çıkarmak. Eski Pontus Rum Devletini, gerekirse Bizans İmparatorluğunu tekrar canlandırmaktı.

Uyguladıkları Yöntemler : Bulundukları ya da devlet kurmayı düşündükleri yerlerde Türk halkına baskı ve eziyet yaparak topraklarından sürmek. Wilson ilkeleri paralelinde, yani kendilerini çoğunluğa geçirip, Türkleri azınlıkta bırakıp devletlerini kurmaktır.

a) Mavri Mira Cemiyeti : Trakya, Paşaeli ve Marmara bölgesinde örgütlenen cemiyet, emirleri doğrudan doğruya Atina’dan almaktaydı. Özel amacı, belirtiğimiz topraklara sahip olmak ve buralarda bir Rum Devleti kurmaktı.

b) Rum Pontus Cemiyeti : İnebolu’dan Batum’a kadar olan Karadeniz sahil şeridinde çoğunluğu sağlayıp, burada bir Rum Pontus Devleti kurmak üzere örgütlenmişlerdi.

Bu iki cemiyetin dışında bu ana cemiyetlere yardımcı olmak, Türk topraklarında Rum nüfusunu arttırmak ve örgüte silah ve cephane temin etmek amacı ile kurulan,

c) Kızılhaç Teşkilatı

d) Resmi Göçmenler Derneği

e) Spor Kulüpleri vardı.

2- Ermenilerin Kurdukları Zararlı Cemiyetler

Genel Amaçları : Trabzon’dan Adana’ya kadar olan bir hattın doğusunda Ermenilerin çoğunluğunu sağlayıp, Türkleri azınlıkta bırakarak, bir Ermeni Devleti’nin kuruluşunu gerçekleştirmek için kurulmuşlardır.

İzledikleri yöntem ve çalışmalar Rum Cemiyetlerinde olduğu gibidir.

a) Hınçak Komitası

b) Taşnak Komitası

3- Yahudilerin Kurdukları Zararlı Cemiyetler

Yahudilerin kurdukları cemiyetlerin amaçları diğer azınlıklara göre farklıdır. Onlar Arz-ı Mev’ut ( Vadedilen toprak ) olan bugünkü İsrail ve Filistin topraklarında devlet kurmayı düşünüyorlardı. Ancak Anadolu’dan maddi imkanları oraya seferber etmeyi amaçlıyorlardı.

a) Alyans İsrailit Cemiyeti

b) Makabi Cemiyeti

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.