Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

Memleketin İç Durumu :

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve bu antlaşmanın uygulanması karşısında Osmanlı yönetimi aciz kalmış, bu durum düşmanların amaçlarına ulaşmasına imkan hazırlamıştı. Azınlıklar ise aşırı davranışlar içerisine girerek Türk topraklarındaki emellerini gerçekleştirmek için faaliyetlere başlamışlardı. İtilaf Devletlerinin antlaşma hükümlerini ve Wilson ilkelerini hiçe sayarak gösterdikleri davranışlar Türk halkı üzerinde büyük üzüntü yaratmıştı. Türk ulusunun; can, mal, namus güvenliği kalmamış, hatta yaşama hakkından bile yoksun bırakılmaya çalışılıyordu. 13 Kasım 1918 de İstanbul fiilen işgal edilmiş, Osmanlı yönetimine dokunmamalarına rağmen her türlü tasarruf İtilaf Devletleri’nin etki alanına girmişti.

Zamanının Osmanlı Hükümeti Başkanı Ahmet İzzet Paşa, Ateşkes antlaşmasının yanlış uygulandığını ve ülkeyi yıkma, yok etme girişimlerini görmüştür. Bu konuda Padişahı uyarmasına rağmen, kendisini tehlikeye atmak istemeyen Padişah, bu uyarılara yabancı kalmıştır. Durum karşısında da Ahmet İzzet Paşa Sadrazamlıktan istifa etmiştir. Yeni hükümeti Tevfik Paşa kurmuştur. Padişah kendisini denetleyecek gücü de yok etmek amacıyla yetkisine dayanarak Meclis-i Mebusanı dağıtmıştır.

Padişah ve hükümetine göre, işgalci devletlere hoş görünmek, onları herhangi bir nedenle kızdırmamak gerekiyordu. Bu yolla Osmanlı Devleti’ni yıkılmaktan kurtarmaya çalışıyordu. Bu durumu Sadrazam Tevfik Paşa bile benimseyemiyordu. Padişahla bu konuda ters düştüğü için Tevfik Paşa görevden alınıp, saraya yakınlığı ile bilinen Damat Ferit Paşa Sadrazamlığa getirildi. Padişahla yeni sadrazamın düşünceleri uyum sağlamıştı. İzmir’in işgali olayına ses çıkarmayan Padişah (Vahdettin) ve Damat Ferit Paşa, politikalarının gereğini yerine getiriyorlardı. Bu durum karşısında artık onlardan cesur bir girişim beklenemezdi.

Tüm bu durumları gören ve yaşayan halk ve özellikle vatansever aydınlar padişahtan kopmaya, yer yer kurtuluş için direniş örgütleri oluşturmaya başlamışlardı.

Cemiyetler :

Cemiyetleri genelde iki bölüme ayırarak inceleyebiliriz.

1- Zararlı Cemiyetler

2- Yararlı Cemiyetler (Milli Cemiyetler)

Zararlı cemiyetler, ülkemizi parçalamaya yönelik ya da milli mücadeleye karşı kurulmuş olan cemiyetlerdir. Bunları kendi aralarında yine ikiye ayırabiliriz.

a) Azınlıkların kurdukları zararlı cemiyetler.

b) Milli varlığa düşman cemiyetler.

Bir cevap yazın

Bu site spam azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin .