Kuva-i Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi’nin Kurulması

Kuva-i Milliye Hareketinin Başlaması:

Mondros Mütarekesinden sonra ordularımız dağıtılıp, etkisiz hale getirilmişti. Bir taraftan da işgaller devam ediyordu. Düşman karşısına yeniden dikilmek için millete mücadelenin bilincini aşılamak ve her gücün milletten geldiği ilkesini yerleştirmek gerekiyordu. Bunu gerçekleştirinceye kadar düşmanı hırpalamak ve durdurmak şarttı.

İşgallerin etkisi, azınlıkların faaliyetleri ve Osmanlı yönetiminin acizliği karşısında Türk halkı direniş örgütleri kurmaya başlamıştı. İşte ülkemizin çeşitli yörelerindeki direniş hareketlerini teşkilatlandırmak gerekiyordu. Bu yolda gösterilen çaba ve teşkilatlandırmaya (maddi-manevi alanda) Kuvayı Milliye (Kuva-i Milliye = Milli Kuvvetler) denir.

Düşmana karşı ilk direnme Güney Cephesinde Fransızlara karşı halk tarafından kendiliğinden başlatıldı. Kuva-i Milliye ruhunun ilk canlandığı yer Güneyde Kahramanmaraş ve Antep oluyordu. Sivas Kongresinden sonra örgütlenmeye başlandı.

Batı Cephesi’nin Kurulması :

İkinci direniş hareketi İzmir’in işgalinden sonra Ege’de başladı. Vatansever bazı subaylar gizlice Ege’ye gittiler. Oradaki vatansever gençleri, aydınları, efeleri ve ordudan ayrılmayan askerleri bir araya getirerek düşmana (Yunanlılara) karşı teşkilatlandırdılar. Kuzeydoğuya doğru ilerleyen düşman kuvvetleri, Turgutlu’da, Salihli’de, Ayvalık’ta; güneye gidenler ise Nazilli’de askerlerimizin ve milli kuvvetlerimizin direnmesiyle karşılaştılar. İşte böylece Batı Cephesi kurulmuş oldu. Cephe hattı genelde Ayvalık’tan başlayıp, Soma-Akhisar-Salihli ve Nazilli’nin batısından geçiyordu. İşte Milli mücadele tarihimizde Batı Cephesi olarak adlandırılan hat, bu hat olmaktaydı.

Belli bir otoriyete bağlı olmayan, askerlik tekniğini bilmeyen, eğitimi öğretimi yetersiz olan Kuva-i Milliye birlikleri Yunan ordusu karşısında tam bir başarı sağlayamadı. Yine de düşmana büyük zararlar verdirerek Yunan ilerlemesini yavaşlattı. Ayrıca iç isyanların bastırılmasında etkili oldu. Zaman kazandırarak, TBMM açılması ve düzenli orduların kurulmasında etkili oldu. Düzenli orduların kurulmasıyla Kuva-i Milliye teşkilatı sona erdi. Ancak Kuva-i Milliye ruhu düşmanın yurttan atılmasına kadar yaşadı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.