Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Milli Bilincin Uyandırılması

Mustafa Kemal Paşa zayıf ve aciz bir Osmanlı yönetimi ile vatanın kurtuluşunun imkansız olduğunu biliyordu

Daha Yıldırım Orduları Komutanlığından İstanbul’a gelişinde; İstanbul önlerinde demirlemiş olan gemilere bakıp, ” Geldikleri gibi giderler ” diyerek Kurtuluş Savaşını başlatma kararında olduğunu gösteriyordu. Kurtuluş için çözüm yolları araştırıyordu. O Anadolu’ya geçerek, orada milli bir teşkilat kurup mücadeleye başlayacaktı. Bu mücadeleyi millete mal edip, milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet kuracaktı.

Anadolu’ya gidebilmek için resmi bir görev alması işlerini kolaylaştırabilirdi. Bu düşünce ile padişahtan görev istedi. 30 Nisan 1919 günü geniş yetkilerle kendisini 9. Ordu (3. Ordu) müfettişliğine atandırdı. Mustafa Kemal’in bu göreve atanmasının amacı, Karadeniz sahillerinde Pontusçu Rumlar’la mücadeleden Türkler’i susturmaktı. Böyle olmasını Samsun ve çevresinin koruyucusu bulunan İngilizler istiyordu. Mustafa Kemal’in amacı ise tam tersi, Türk halkını susturmak değil, onu coşturmaktı. Ancak bu duygu ve düşüncesi gizli idi.

16 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan hareket eden Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastı. Halk onu coşkuyla karşıladı.

Milli Bilincin Uyandırılması

İtilaf Devletleri’nin anlaşma hükümlerini hiçe sayarak, birer bahane ile topraklarımızı işgal etmesi, Yunanlılar’ın İzmir işgali, Osmanlı yönetiminin acizliği ve ordunun etkisiz hale getirilmesi Osmanlı Devleti’ni tamamen yıkmaya yönelik hareketlerdi. Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıydı. Bu durum ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilirdi. Öyleyse Mustafa Kemal’e göre parola ” Ya bağımsızlık ya ölüm ” olmalıydı. Gerçek kurtuluş böyle sağlanabilirdi.

Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basan Mustafa Kemal’in hem askeri hem de sivil alanda büyük yetkileri vardı. Öncelikle ordu, kolordu komutanları ve valilerle bağ kurdu. Onların düşüncelerini aldı. Hepsi ülkemizin kurtuluşu ve bağımsızlık savaşının başlatılması yanlısıydılar. Bu nedenle de Mustafa Kemal’e destek veriyorlardı. Havza’da yayınladığı bildiri ile ateşkes hükümlerine uyulmamasını derhal mitingler, gösteriler yapılmasını, ordunun terhis edilmemesini isteyen Mustafa Kemal, Türk halkını düşman aleyhine kışkırtıyordu. Bu durum hemen sonucunu hissettirdi. Ülkenin çeşitli yerlerinde düşmana karşı mitingler, konferanslar ve gösteriler yapılmaya başlandı. Mustafa Kemal’in isteklerine ülkenin her yanında uyuldu. Erzurum’daki 15. Kolordu dağıtılmadı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.