Ali Rıza Paşa Hükümeti, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları

Ali Rıza Paşa ile Mustafa Kemal Paşa asgari müştereklerde ( ortak noktalarda ) birleşmek için görüşüp anlaşmak arzusundaydılar.

Ali Rıza Paşa Bahriye Nazırı Salih Paşa’yı Mustafa Kemal’le görüşmek üzere Amasya’ya gönderdi. 20 – 22 Ekim 1919 günleri arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı. Salih Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında varılan kararlar bir Protokol olarak imzalandı. Bu nedenle bu kararlara Amasya Protokolü de denilmektedir.

Buna göre ;

A-) Salih Paşa Sivas kongresi kararlarını kabul etmiştir.

B-) Mebuslar meclisinin İstanbul’dan başka bir yerde toplanmasına karar verilmiştir.

C-) Anadolu’nun ( temsil kurulunun ) rızası olmadan düşmanlarla barış görüşmesi yapılmaması

D-) Kapitülasyonların kaldırılması yolunda kararlar alınmıştı.

Ancak alınan bu kararların resmi bir hüviyet taşımadığı bildirilmişti. İstanbul’a dönüşte bu kararları hükümetine kabul ettirecekti. Bunu sağlayamadığı takdirde de istifa edeceğini belirtmişti. İstanbul’a döndüğünde Mebuslar Meclisi’nin toplanmasından başka kararları hükümetine kabul ettirememişti. Görevinden de ayrılmadı.

Amasya Protokolünün Önemi ( Sonuçları )

İstanbul hükümeti adına bir bakanın Anadolu’ya giderek Mustafa Kemal’le görüşmesi ile ;

1-) Anadolu’nun varlığını ve gücünü İstanbul tanımış oluyordu.

2-) Milli davaya tereddütle bakan aydınların tereddütleri ortadan kalkarak, bunların katılmasıyla milli dava güç kazanıyordu.

3-) İtilaf Devletleri İstanbul’u kukla gibi kullanarak dilediklerini yapacaklarını zannediyor ve Anadolu’yu hiçe sayıyorlardı. Şimdi onlar Anadolu’nun kolay yutulacak lokma olmadığını anlamış oluyorlardı.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.