Temsil Kurulu’nun Ankara’ya Gelişi ( 27 Aralık 1919 )

Samsun’da başlattığı kurtuluş mücadelesini geliştirerek devam ettiren Mustafa Kemal Paşa, mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için Ankara’yı merkez (Fiili Başkent) seçti. Bunda amacı;

a) Ankara coğrafi konum bakımından Anadolu’nun en uygun yeri idi.

b) Demiryolu oraya kadar geliyordu. Yani ulaşımı kolaydı.

c) İstanbul ve öteki şehirlerimizle, Ankara’dan haberleşme imkanı daha fazla idi.

d) Düşman cephelerine daha yakındı ve kolayca denetim altına alınabilirdi.

Bu düşüncelerle 27 Aralık 1919’da Temsil kurulu ile birlikte Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Paşa, Ankaralılar’ın coşkulu gösterileri ile karşılandı. Artık Kurtuluş Savaşımızın yönlendirilmesi, Yeni Türkiye Devleti’nin yaratılması, İnkılapların yapılabilmesi için en uygun yer bulunmuş, Türkiye’nin beyni oluşmuştu.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.