İstanbul Hükümeti’nin Tutumu

TBMM’nin açılması Osmanlı yönetimince tepkiyle karşılandı.

İşgal güçleri ile anlaşmayı erdemlilik sayan İstanbul hükümeti’nin sadrazamı Damat Ferit Paşa, Anadolu’da kurulan düzeni yıkmak için elinden geleni yaptı. Damat Ferit’in başvurduğu çeşitli çareler vardı. Bunlardan biri Mustafa Kemal’in bilinçlendirmeye çalıştığı Anadolu halkını etki altına alarak TBMM’ni boşlukta yetkisiz bırakmaktı. Bu nedenle de Anadolu halkı TBMM’ne karşı ayaklandırılacaktı. Diğeri ise işgalci devletlerle derhal bir anlaşma imzalamaktı (Sevr Antlaşması).

İstanbul Hükümeti’nin Eylemleri

Damat Ferit Paşa bu amaçlarını gerçekleştirmek için 24 Mayıs 1920’de Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını, düzmece bir mahkeme kurdurtarak yargılayıp ölüme mahküm ettirmişti. Bunun dışında Şeyhülislam Dürrizade’ye fetva yayınlatmış. Padişah Ferman yayınlamış.

Damat Ferit Paşa’nın kendisi ise aynı nitelikte bir bildiri yayınlayarak; Anadolu harekatının dine, diyanete zarar verdiğini, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını yok etmenin dine ve vatana hizmet olacağını söylemiştir. Bunların yanı sıra Hilafet ordusu (Kuva-ı İnzibatiye) adıyla Anadolu harekatına karşı bir ordu kurdurdu. Anzavur Ahmet’e Paşalık rütbesi vererek, Anadolu harekatını susturması için Anadolu’ya göndertti.

Bunların yanı sıra işgal güçleriyle de işbirliği yaparak milli mücadele ruhunu yok etme çabasına girişti. Tüm bu kışkırtmaların yanı sıra halkın cehaleti ve menfaatçilerin devreye girmesi gibi etmenlerle Anadolu’nun çeşitli yerlerinde isyanlar baş gösterdi. Bununla beraber azınlıklar da eylemlerini sürdürüyorlardı.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.