Kategori: Atatürk

Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

Memleketin İç Durumu :Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve bu antlaşmanın uygulanması karşısında Osmanlı yönetimi aciz kalmış,

Birinci Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı Avrupa’da dört merkezi devlete karşı Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan yirminin üzerinde devletin giriştiği,

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

İtalya 1870 yılında, Kont Cavur yönetiminde birliğini tamamlamıştı. Güçlenmek ve sömürge elde etmek peşinde idi. Bunun için de en uygun yer Trablusgarp idi.

31 Mart Olayı

31 Mart Olayı

Rumi takvime göre olay 31 Mart günü meydana geldiği için bu olaya tarihimizde ”31 Mart Olayı” adı verilir.

II. Meşrutiyet Dönemi

II. Meşrutiyet Dönemi

Meşrutiyetin ikinci kez ilanından (24 Temmuz 1908), Osmanlı Mebusan Meclisinin resmen dağıtılmasına (11 Nisan 1920) kadar geçen süreye II. Meşrutiyet dönemi demekteyiz.