Kategori

Deyimler

Deyim : Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden çok sözcük veya cümleden oluşan,kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı veya söz dizimine “deyim” denir.