Deyimler

Deyimler

Deyim : Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden çok sözcük veya cümleden oluşan,kavramları, durumları hoşa giden bir anlatımla ya da özel bir yapı veya söz dizimine “deyim” denir.

Harflere Göre Deyimler ve Kısa Anlamları