Ali Rıza Paşa Hükümeti, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları

Ali Rıza Paşa ile Mustafa Kemal Paşa asgari müştereklerde ( ortak noktalarda ) birleşmek için görüşüp anlaşmak arzusundaydılar.

Okumaya devam et Ali Rıza Paşa Hükümeti, Amasya Görüşmesi ve Sonuçları

Sivas Kongresi ( 4-11 Eylül 1919 )

Amasya Genelgesi gereğince 1919 Ağustos’undan itibaren delegeler Sivas’a gelmeye başlamıştı.

Okumaya devam et Sivas Kongresi ( 4-11 Eylül 1919 )

Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7Ağustos 1919)

Resmi görevini bıraktığı için durumdan kuşku duyuyor, komutanların ve memurların, yanında yer alıp alamayacağı tedirginliği içinde bulunuyordu.

Okumaya devam et Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7Ağustos 1919)

Amasya Tamimi (Genelgesi) (22 Haziran 1919)

Samsun’a çıktıktan bir müddet sonra Havza’ya geçen Mustafa Kemal, burada komutan ve sivil memurlarla milli teşkilatın kurulması gerektiğini bildirdi.

Okumaya devam et Amasya Tamimi (Genelgesi) (22 Haziran 1919)

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Milli Bilincin Uyandırılması

Mustafa Kemal Paşa zayıf ve aciz bir Osmanlı yönetimi ile vatanın kurtuluşunun imkansız olduğunu biliyordu

Okumaya devam et Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Milli Bilincin Uyandırılması

Milli Cemiyetler (Yararlı Cemiyetler)

Azınlıkların faaliyetleri, işgal güçlerinin faaliyetleri ve Osmanlı yönetiminin durum karşısında aciz kalışı karşısında ülkemizi yer yer de olsa kurtarmak amacı ile kurulmuşlardır.

Okumaya devam et Milli Cemiyetler (Yararlı Cemiyetler)

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşındaki Cepheleri

Osmanlı Devleti, İttihat ve Terakki Partisinin etkisi ile 1914 Kasımında kendisini savaşın içinde buldu.

Okumaya devam et Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşındaki Cepheleri