etiketlemek İstanbul

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli

Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milli

Amasya Protokolü gereği mebusan meclisin toplanması gerekiyordu. Ancak meclisin İstanbul dışında, düşmanın etkisinden uzak bir yerde toplanması bu protokolde uygun görülmüştü.