etiketlemek İttihat ve Terakki Partisi

31 Mart Olayı

31 Mart Olayı

Rumi takvime göre olay 31 Mart günü meydana geldiği için bu olaya tarihimizde ”31 Mart Olayı” adı verilir.

II. Meşrutiyet Dönemi

II. Meşrutiyet Dönemi

Meşrutiyetin ikinci kez ilanından (24 Temmuz 1908), Osmanlı Mebusan Meclisinin resmen dağıtılmasına (11 Nisan 1920) kadar geçen süreye II. Meşrutiyet dönemi demekteyiz.