etiketlemek Osmanlı

Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

Memleketin İç Durumu ve Cemiyetler

Memleketin İç Durumu :Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve bu antlaşmanın uygulanması karşısında Osmanlı yönetimi aciz kalmış,

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)

İtalya 1870 yılında, Kont Cavur yönetiminde birliğini tamamlamıştı. Güçlenmek ve sömürge elde etmek peşinde idi. Bunun için de en uygun yer Trablusgarp idi.